Missie, visie en idealen

Het team achter FairFryslân

De werkgroep FairFryslân bestaat uit vrijwilligers die al vele jaren actief zijn op het gebied van Fairtrade. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund door de provincie Friesland. De leden van de werkgroep zijn een doorsnede van de bevolking (ondernemer, inwoner, idealist en/of (ex)politicus).

Eerlijke handel zou volgens mij normaal moeten zijn in een wereld met gelijke kansen. Fairtrade biedt aan iedereen de mogelijkheid een steentje bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld.

Harry AlersSecretaris FairFryslân

Door het kopen en produceren van Fairtrade producten maken we samen de wereld steeds een beetje eerlijker. Ook lokaal. Onze slogan is niet voor niets ‘Fairtrade: vér weg & dichtbij!’

Janny WijbengaBestuurslid FairFryslân

Ik wil graag een mooie toekomst voor iedereen, daarom wil ik ook graag dat we ons klimaat redden en zorgen voor gezond voedsel voor iedereen.

Andrew LivseyBestuurslid FairFryslân

FairFryslân zoekt nog bestuursleden
Het bestuur van FairFryslân is op zoek naar uitbreiding. Misschien iets voor u of voor jou? Waarom niet? Heb je per maand een dagdeel vrij om deel uit te maken van de werkgroep FairFryslân? Je krijgt in ruil meer informatie over eerlijke handel en GlobalGoals. Je hebt inbreng in de activiteiten om zowel Fairtrade en SDG’s onder de aandacht te brengen bij gemeenten, provincie en Friese inwoners.

Onze idealen

Friese gemeenten, Fairtrade gemeenten

We vinden belangrijk dat Friese gemeenten de titel Fairtrade gemeente behalen en behouden. Dat vinden we belangrijk omdat we uit ervaring weten dat het niet gemakkelijk is om die titel te bemachtigen. Er is inzet en doorzettingsvermogen voor nodig. Ook is samenwerking vereist tussen ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Die samenwerking leidt in veel gevallen tot een betere verstandhouding en meer begrip voor elkaars rol en functie. Een positieve bijvangst.

Fairtrade producten bieden aan de inwoners een handelingsperspectief. De inwoners kunnen namelijk zelf met hun boodschappen een bijdrage leveren aan eerlijke handel. Dat handelingsperspectief vinden wij belangrijk.

FairFryslân staat vooral ten dienste van gemeenten en groepen die ‘Fairtrade gemeente’ willen worden. Kunnen we jou van dienst zijn? Heb je een vraag hoe je Fairtrade gemeente kunt worden? Wil je weten wat de voordelen zijn van Fairtrade gemeente? Heb je inspiratie nodig? Neem in alle gevallen contact op met de werkgroep FairFryslân. Samen komen we beslist verder.

Missie

FairFryslân staat voor eerlijke handel; veraf en dichtbij. FairFryslân wil de inwoners van Friesland betrekken bij de ontwikkeling van eerlijke handel door het gebruik van Fairtrade producten te stimuleren. De werkgroep FairFryslân is ook een pleitbezorger van de SDG’s (GlobalGoals).

 

> Klik hier voor het Beleidsplan 2022 – 2023

Doel

Met steun van de provincie Friesland (Fryslân) wil de werkgroep FairFryslân zorgen dat de provincie Friesland de titel ‘Fairtrade Provincie’ mag voeren en behouden. Die titel is behaald in 2016 en verlengd in 2019.

De werkgroep FairFryslân stelt zich voorts tot doel om alle Friese gemeenten te ondersteunen bij het behalen en behouden van de titel Fairtrade gemeente. FairFryslân promoot de doorgroei tot SDG-provincie of SDG-gemeente.

Hoe gaan we dit doen?

FairFryslân helpt en ondersteund op verschillende niveaus. Ondersteuning en advisering door FairFryslân is vrijblijvend en kosteloos. 
Gemeenten

FairFryslân kan gemeenten die ‘Fairtrade gemeente’ willen worden (of blijven) helpen bij het doorlopen van de titel-procedure.

Aanvragen indienen

Bij FairFryslân is ervaring met het indienen van aanvragen om Fairtrade gemeente te worden.

Kennis en ervaring

FairFryslân deelt de kennis en ervaring van andere groepen en gemeenten, zodat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden

Breed publiek

Via FairFryslân kun je jouw initiatieven en activiteiten aan een breder publiek bekend maken.

Neem contact met ons op.

We helpen graag.