Skip to main content
Nieuws

Manifest “Samen voor een Duurzaam Friesland”

By 8 September 2023No Comments

De werkgroep FairFryslân heeft eind augustus 2023 aan alle Fairtrade Gemeenten in Fryslân het Manifest “Samen voor een Duurzaam Friesland – Fairtrade Provincie” toegestuurd.

Uit het manifest spreekt de waardering voor de gemeenten die de titel “Fairtrade Gemeente” voeren. Tegelijkertijd pleit de werkgroep voor de voortzetting van deze titel op provinciaal niveau, omdat daaruit de steun en betrokkenheid van de provincie Fryslân blijkt. Uitgangspunt is dat met de steun van de gemeenten het nieuwe provinciebestuur zal zorgen dat Fryslân ook de komende periode Fairtrade Provincie blijft.

Samen met de Fairtrade Gemeenten hecht de werkgroep FairFryslân veel waarde aan eerlijke handel, duurzaamheid en bewustwording. De provincie Fryslân vervult daarbij een voortrekkersrol in het stimuleren vanduurzaamheid en rechtvaardige handel.

Download - Manifest “Samen voor een Duurzaam Friesland"

Leave a Reply