Skip to main content

'De inwoners van Fryslân hebben gekozen voor een betere wereld'

De politieke partijen hebben een email ontvangen met als bijlage een brief. De inhoud van de email was als volgt:

De uitslag van de verkiezingen is in velerlei opzicht historisch te noemen. Er zal een nieuwe wind gaan waaien over de provincie. Uw partij zal vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten en daardoor invloed hebben op het beleid in de provincie. De komende tijd zal geformeerd en een nieuw Coalitieprogramma gemaakt worden. 

In de bijgevoegde brief staat waarom we vinden dat in het Coalitieakkoord komt te staan, dat Fryslân ook in de komende 4 jaar een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. 

> Brief aan politieke partijen

Leave a Reply