Skip to main content

Om de Sustainable Development Goals (ook wel genoemd de Global Goals) extra onder de aandacht te brengen heeft FairFryslân een SDG-prijsvraag laten maken.

Deze prijsvraag staat paginagroot in de Leeuwarder Courant van zaterdag 4 februari 2023.

De antwoorden op de 17 vragen kunnen tot 12 februari 2023 gemaild worden aan: prijsvraag@fairfryslan.nl
Onder de foutloze antwoorden worden 3 prijzen verloot van respectievelijk € 300,-, € 150,- en € 50,-.

Update: er waren 45 mensen die dachten alle antwoorden op de prijsvraag te weten. Slechts 5 personen hadden alle vragen goed. Na loting hebben 3 prijswinnaars een prijs ontvangen.

Leave a Reply