Skip to main content

SDG Provincie Fryslân:

Op 27 september 2022 is in het Provinciehuis een SDG-overeenkomst ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkens, als vervangster van gedeputeerde Douwe Hoogland die wegens ziekte die dag niet aanwezig kon zijn. Bij de ondertekening waren aanwezig 12 jongeren en een aantal betrokkenen van maatschappelijke organisaties en provincie Fryslân.

Friesch Dagblad:

‘Tijdens de mondiale actiedag rond de Sustainable Development Goals (SDG’s), op 27 september, ondertekent gedeputeerde Douwe Hoogland namens de provincie Fryslân een intentieverklaring om zich in te zetten voor zeventien ontwikkelingsdoelstellingen.

In 2018 besloten Provinciale Staten om actief rekening te houden met de SDG’s, wat onder meer terugkomt in het bestuursakkoord van de huidige coalitie. Eerder onderschreef Gelderland de doelstellingen al.

Die doelstellingen gaan onder meer over het terugdringen van armoede, honger en kindsterfte, het bevorderen van onderwijs en gelijkwaardige behandeling van vrouwen, het beschikbaar maken van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, en de inzet voor groene energie en klimaatbestendige maatregelen.’

Op 20 september werd de ondertekening aangekondigd in het Friesch Dagblad met de kop:

“Als tweede provincie in Nederland ondertekent Fryslân de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

Voorwaarden SDG Provincie

Leave a Reply