Skip to main content

Inspiratiedag FairFryslan

Woensdag 9 november 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Pleats te Burgum

Thema: Wij doen ook mee!

Programma

13.00 - 13.30
Inloop en ontvangst
13.30 – 13.45
Waar staat de provincie Fryslân? (Tjerk Bottema)
13.45 – 14.00
Klimaat, daar kun je niet omheen (FMF, Ymkje Ypma)
14.00 – 14.30
Fairtrade en SDG’s (SDG Netwurk, (Jacqueline Hofstede)
14.30 – 15.00
Pauze
15.00 – 15.15
Fairtrade Provincie blijven (FairFryslan)
15.15 - 15.45
Wat is het doel en wat is daarvoor nodig?
15.45 – 16.15
Samenvatting en afsluiting
16.15 – 17.00
Borrel en hapje

Samenwerking
Om “Eerlijke handel’ te verbreden tot Global Goals trekken we bij deze inspiratiedag samen op met SDG-Netwurk Fryslân. Bij veel gemeenten zijn deze thema’s ondergebracht in dezelfde portefeuille en bij dezelfde beleidsambtenaren.

Uitwerking programma

  • De provincie Fryslân vertelt waarom ze Fairtrade provincie zijn en onlangs ook SDG-provincie zijn geworden
  • Klimaatambassadeur Ymkje Ypma van de Friese Milieu Federatie (FMF) vertelt over haar ervaringen en haar rol als klimaatambassadeur.
  • Jacqueline Hofstede van SDG-Netwurk Fryslân deelt haar kennis en ervaring op het gebied van Gemene Goed Economie. Voor velen een onbekend terrein, waar we op korte termijn mee te maken krijgen.
  • Veel gemeenten in Friesland dienen op korte termijn hun Fairtrade titel te verlengen. De werkgroep FairFryslân laat weten hoe ze gemeenten en werkgroepen daarbij kunnen helpen.

In Fryslân zijn veel initiatieven gericht op een duurzame wereld. Ondanks de verschillen in focus en aanpak, zijn de doelen vaak vergelijkbaar. Samen zullen we op zoek gaan om een juiste aanpak te formuleren, die aansluit bij de wensen en verwachtingen.

Dagvoorzitter is Irma van Beek
De dagvoorzitter zal zorgen voor voldoende interactie met de aanwezigen. Het gesprek met de klimaatambassadeur zal zijn in de vorm van een interview door de dagvoorzitter. Ook daarbij kunnen vragen van de aanwezigen betrokken worden.

Aanmelden

We hopen u te zien op 9 november, want samen kunnen we elkaar nog meer inspireren. Deelname aan de inspiratiemiddag is gratis, maar aanmelden is nodig in verband met de catering.

Vermeld uw naam, adres en e-mailadres!

Aanmelden inspiratiesessie

Leave a Reply