Skip to main content

Handreiking voor een inclusieve, duurzame samenleving

Nederlandse gemeenten zijn voor veel mensen fijne plekken om te leven. Tegelijkertijd zien we om ons heen dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Ook merken we dat het klimaat verandert. Gemeenten staan voor de grote opdracht om te zorgen voor een inclusieve, duurzame samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen mee kan doen, niemand wordt gediscrimineerd of buitengesloten en we het milieu zo min mogelijk beschadigen. Zo zorgen we dat ook de generaties na ons kunnen leven in een fijne omgeving.

Om deze uitdaging op te pakken heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in april 2022 een praktische handreiking geschreven.

Download de handreiking

Graag willen we het bestuur van de werkgroep weer op sterkte brengen. Daarom zoeken we nieuwe bestuursleden.

Het streven is uitbreiding tot minimaal 5, maar hopelijk tot 7 personen. Een gemengde samenstelling van het bestuur heeft onze voorkeur, bijvoorbeeld een ondernemer, een bestuurder, een actief lid van een kernteam of een betrokken inwoner. De werkgroep vergadert globaal 10 keer per jaar.

Zet een eerste stap door meer informatie op te vragen per mail via info@fairfryslan.nl

Leave a Reply